Visie en doelstellingen

Manifest

Waar staan we voor:

Voortdurende bezinning op de krachtige verkondiging van het Evangelie in de context van de 21e eeuw.

Waar gaan we voor:

We willen een platform bieden voor voorgangers en leidinggevenden in Baptisten en Evangelische gemeenten voor deze bezinning, en willen hen bemoedigen en toerusten. Centraal staat het overdenken van het Evangelie en de implicaties daarvan voor de praktijk van de gemeente.

Doelstellingen:

  • Het bevorderen van de diepere doordenking van de inhoud, uitleg en verkondiging van de centrale waarheden van het evangelie zoals we die in de Bijbel vinden.
  • Het stimuleren en bevorderen van de Bijbelse doordenking van de kenmerken, de roeping en de verantwoordelijkheden van een gezonde, plaatselijke gemeente.

Strategie:

  • Het up to date maken van de website
    • naamsverandering
    • het ontwikkelen en onderhouden van een digitaal platform
  • het organiseren van een jaarlijkse conferentie die voor een breder publiek toegankelijk is dan alleen voorgangers en leidinggevenden
  • aanbieden van de cursus ‘Kenmerken van een gezonde gemeente’ (die op allerlei verschillende manieren gegeven kan worden: voor raden, grotere groepen, geheel of alleen deelonderwerpen).

Doelgroep:

Voorgangers en leidinggevenden van baptisten- en evangelische gemeenten