Van conferenties naar studiedagen

Beste bezoeker(s) van Proclaim,

De afgelopen jaren hebben wij als stichting regelmatig conferenties gehouden voor een breed publiek. Onze ervaringen waren positief wanneer we het hebben over de inhoud en de reacties op de inhoud.

Echter, ons doelgroep bleek te breed te zijn. Voor leidinggevenden in de gemeente schoten we te kort en voor gemeente bezoekers was het regelmatig te veel.

Dit heeft ons doen reflecteren op de situatie en we hebben als bestuur besloten dat we met ingang van najaar 2019 wij ons nadrukkelijker bezig zullen houden met datgene wat onze naam weergeeft: Proclaim. Primair zullen wij ons richten op leidingevenden in de gemeenten die met regelmaat het woord verkondigen (voorgangers en oudsten).

Wij danken een ieder die ons de afgelopen jaren hebben gesteund.

Bestuur Stichting Proclaim.