Conferentie

Conferentie

Conferentie “Door het geloof!” 30-31 Oktober 2015 “Door het geloof!” (Sola Fide) Sprekers: ds. Maarten Ezinga, Prof. Herman Selderhuis, ds. Wietse van der Hoek, ds. […]

Aanbevolen literatuur

Aanbevolen literatuur

Kerkhistorische literatuur: Bakker, H.A., De weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het baptisme (Zoetermeer: Boekencenrtum, 2008) 317 pp. Een recent […]

Over ons

De Stichting Sola 5 Baptisten bestaat uit een groep voorgangers en leidinggevenden van baptistengemeenten die elkaar gevonden hebben in een gezamenlijke passie voor de principes […]