Praktische toepassing van een belijdenis in de gemeente