Muziek in de eredienst: de behoefte aan nieuwe liederen