Evangelie-gerichte gemeente-opbouw: het alternatief toegepast