Enkele opmerkelijke karakteristieken van de belijdenis van 1689