Over ons

Het bestuur bestaat uit een groep voorgangers en leidinggevenden van baptistengemeenten die elkaar gevonden hebben in een gezamenlijke passie voor de verkondiging van het evangelie.

Kees van Kralingen Vrije Baptistengemeente Papendrecht

Bert Boer (Penningmeester), Predikant Vrije Baptistengemeente - Emmeloord

Henk de Ruiter (Communicatie & PR), Predikant Baptistengemeente 't Lichtpunt Doetinchem.

Gijs de Bree, Predikant Baptistengemeente Arnhem-Zuid

Wietse van der Hoek (Voorzitter), Predikant Baptistengemeente Hoogeveen

Yme Horjus, emeritus Predikant Baptistengemeenten

Financiele verantwoording

Vanaf 1 januari 2014 moeten wij als ANBI een financiële verantwoording publiceren op internet. Dit betekent dat u voor uw ANBI de volgende informatie kunt inzien:

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting

Wij moeten de financiële verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite.

De stichting beschikt over een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen), wat belastingvoordeel kan opleveren bij donaties. Zie voor meer informatie hierover anbi.nl

RSIN / Fiscaal nummer: 851717895