Studiedag 5 oktober 2020 eenheid vs. waarheid

Beste bezoeker,

B.l.e.w. zal er op 5 oktober 2020 een studiedag worden georganiseerd in Amerongen over het onderwerp eenheid – waarheid.

Als volgelingen van onze Heere Jezus Christus worden we opgeroepen om één te zijn. Maar Jezus geeft ook de opdracht om in de waarheid te blijven. U begrijpt het al, wanneer mogen we ons van eenheid distantieren?

opgave via: hderuiter@outlook.com

Van conferenties naar studiedagen

Beste bezoeker(s) van Proclaim,

De afgelopen jaren hebben wij als stichting regelmatig conferenties gehouden voor een breed publiek. Onze ervaringen waren positief wanneer we het hebben over de inhoud en de reacties op de inhoud.

Echter, ons doelgroep bleek te breed te zijn. Voor leidinggevenden in de gemeente schoten we te kort en voor gemeente bezoekers was het regelmatig te veel.

Dit heeft ons doen reflecteren op de situatie en we hebben als bestuur besloten dat we met ingang van najaar 2019 wij ons nadrukkelijker bezig zullen houden met datgene wat onze naam weergeeft: Proclaim. Primair zullen wij ons richten op leidingevenden in de gemeenten die met regelmaat het woord verkondigen (voorgangers en oudsten).

Wij danken een ieder die ons de afgelopen jaren hebben gesteund.

Bestuur Stichting Proclaim.

 

Kenmerken gezonde gemeente

Kenmerken gezonde gemeente

Proclaim wil begin 2018 een aantal (9) publicaties introduceren die binnen gemeenten gebruikt kunnen worden als Bijbelstudie materiaal of voor gemeenteavonden. Dit materiaal wordt momenteel ontwikkeld op basis van het boek “Nine Marks of a Healthy Church”van Mark Dever.

Hieronder volgt een lijst van de 9 hoofdstukken die van groot belang zijn voor een gezonde gemeente:

  1. Schrifverklarende prediking
  2. Bijbelse theologie
  3. Het evangelie
  4. Bekering
  5. Evangelisatie
  6. Lidmaatschap
  7. Tucht
  8. Discipelschap
  9. Leiderschap

Als Proclaim willen wij u helpen bij het introduceren van deze onderwerpen binnen uw gemeente. Mocht u daarvoor belangstelling hebben, kunt u contact met ons opnemen.

Facebook

Facebook

Ook via www.facebook.com/stichtingproclaim willen wij u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen binnen Proclaim. Verder willen we Facebook gebruiken om interessante artikelen onder de aandacht te brengen, die we niet op onze gebiste gaan plaatsen.

Bezoek onze Facebookpagina voor de introductiefilm van Proclaim!

Sola5 Baptisten is nu Proclaim

Sola5 Baptisten is nu Proclaim

 

Tijdens de afgelopen conferentie op 17 en 18 februari heeft Sola5 Baptisten haar naam gewijzigd in Proclaim.

(Overgenomen van Refdag.nl) De stichting Sola5-baptisten heeft haar naam veranderd in stichting Proclaim! „We willen geen speciale soort baptisten zijn, maar onze diepste drijfveer is te laten zien dat het Evangelie van Christus verlossing biedt aan deze wereld”, zo motiveerde voorzitter dr. Kees van Kralingen de nieuwe naam van de stichting.


Lees meer

Sola 5 Baptisten: Bijbels-calvinistisch maar niet hyper-calvinistisch!

Sola 5 Baptisten: Bijbels-calvinistisch maar niet hyper-calvinistisch!

Recent is in de media aandacht gekomen voor de opvattingen van br. Ary Geelhoed die de evangelische beweging waarschuwt voor de invloed van het nieuwe calvinisme (new calvinism zoals het in de Engelstalige wereld is genoemd). Vertegenwoordigers van dit nieuwe calvinisme zijn o.a. John Piper, Tim Keller, John MacArthur en andere bekende Amerikaanse voorgangers. In Nederland ziet br. Geelhoed onze beweging van de Sola 5 Baptisten als voorbeeld. Zijn belangrijkste bezwaren tegen dit nieuwe calvinisme zijn o.a. dat het inboet aan geestelijke kracht met name in de verkondiging van het evangelie. Daarin zou de verkiezingsleer domineren en zou het niet mogelijk zijn om de liefde en genade van Christus aan alle mensen aan te bieden. Geloofszekerheid zou niet mogelijk zijn vanwege onzekerheid over je verkiezing. Omdat wij als Sola 5 Baptisten met name worden genoemd, willen we hierop kort reageren.

Lees meer