Literatuur

Kerkhistorische literatuur:

 • Bakker, H.A., De weg van het wassende water. Op zoek naar de wortels van het baptisme (Zoetermeer: Boekencenrtum, 2008) 317 pp.
  Een recent geschreven geschiedenis van het vroege baptisme
 • Cramp, J.M., Baptist History (Stoke-on-Trent: Tentmaker Publications, 2002 reprint of 1871 edition), 491pp.
  Een al wat ouder overzichtswerk
 • Estep, W.R., The Anabaptist Story, An Introduction to Sixteenth-Century Anabaptism(Grand Rapids: Eerdmand, 1963, 31996) 332pp.
  Het klassieke overzichtswerk over de zogenaamde Anabaptisten dat allerlei gevestigde vooroordelen heeft helpen wegnemen
 • George, T., and Dockery, D.S., (eds.) Theologians of the Baptist Tradition (Nashville: Broadman & Holman Publishers, 2001) 414pp.
  Overzicht van belangrijke baptistentheologen vooral uit Amerika
 • Haykin, M.J., (ed.), The British Particular Baptists 1638-1910 Volumes 1-3 (Springfield: Particular Baptist Press, 1998, 2000, 2003) 249, 271, 340pp. Resp.
  Korte biografische schetsen van de belangrijkste baptistenvoorgangers
 • Hoad, J., The Baptist, An Historical and Theologial Study of Baptist Identity (London: Grace Publications Trust, 1986) 355pp.
  Een goed leesbaar historisch overzicht (niet meer verkrijgbaar)
 • Hulse, E. An Introduction to the Baptists (Laurel: Audubon Press, 2008) 128 pp.
  Een goed leesbare inleiding op de baptisten
 • Naylor, P., Calvinism, Communion and the Baptists, A Study of English Calvinistic Baptists from the Late 1600s to the Early 1800s (Carlisle: Paternoster Press, 2003) 265pp.
  Een meer gedetailleerd overzicht van de theologische ontwikkelingen
 • Nettles, T.J., By His Grace and for His Glory, A Historical, Theological, and Practical Study of the Doctrines of Grace in Baptist Life (Grand Rapids: Baker, 1986) 442pp.
  Historisch overzicht waarin wordt betoogd dat de Southern Baptists gedurende de meeste tijd van hun bestaan de ‘doctrines of grace’ leerden
 • Nettles, T.J., The Baptists – Key People Involved in Forming a Baptist Identity, Volume One: Beginnings in Britain (Fearn: CFP Mentor, 2005) 390pp.
  Een goed leesbaar overzicht aan de hand van biografische schetsen van de baptisten die in de loop van de geschiedenis de identiteit van de baptisten hebben bevormd en bepaald; zie ook de delen 2 en 3 hieronder
 • Nettles, T.J., The Baptists – Key People Involved in Forming a Baptist Identity, Volume Two: Beginnings in America (Fearn: CFP Mentor, 2005) 510pp.
  Zie hierboven
 • Nettles, T.J., The Baptists – Key People Involved in Forming a Baptist Identity, Volume Three: The Modern Era (Fearn: CFP Mentor, 2007) 462pp.
  Zie hierboven
 • Oliver, R.W., History of the English Calvinistic Baptists 1771-1892 (Edinburgh: Banner of Truth Trust, 2006) 410pp.
  Historisch overzicht van deze periode
 • Vedder, H.C., A Short History of the Baptists, A Study of the Growth of Baptist Principles and Baptist Churches until 1900 (Valley Forge: Judson Press, 1993) 431pp.
  Een al wat ouder overzichtwerk
 • Verduin, L., The Reformers and Their Stepchildren (Grand Rapids: Eerdmans, 1964) 292pp.
  Een klassiek geworden boek over radicale reformatiebewegingen

Specifieke biografische werken:

 • Haykin, M.A.G., Kiffin, Knollys and Keach – Rediscovering our English Baptist Heritage(Leeds: Reformation Today Trust, 1996) 125pp.
  Goede introductie van de beginperiode van de Reformed Baptists
 • Haykin, M.A.G., (ed.) At the Pure Fountain of Thy Word, Andrew Fuller as an Apologist(Carlisle: Paternoster Press, 2004) 275pp.
  Belangwekkend boek over deze belangrijke baptistentheoloog
 • Walker, A., The Excellent Benjamin Keach (Dundas: Joshua Press, 2004) 423pp.
  Biografie van deze grondlegger van de Reformed Baptists

Theologie van de Reformed Baptists:

 • Beasley-Murray, G.R., Baptism in the New Testament (London: MacMillan, 1962) 424pp.
  Een standaardwerk maar niet specifiek Reformed Baptist
 • Hulse, E., The Testimony of Baptism (Haywards Heath: Carey Publications, 1982) 136pp.
  Een eenvoudige inleiding op de leer van de doop van de Reformed Baptists (niet meer verkrijgbaar)
 • Kingdon, D., Children of Abraham: A Reformed Baptist View of Baptism, the Covenant, and Children (Haywards Heath: Carey Publications, 1973)
  Een invloedrijk boek dat deze zaken helder met elkaar in verband brengt; het boek is niet meer verkrijgbaar maar de auteur werkt aan een herziene versie
 • Malone, F., The Baptism of Disciples Alone, A Covenantal Argument for Credobaptism Versus Paedobaptism (Cape Coral: Founders Press, 2003) 284pp.
  Een theologische onderbouwing van de doop van gelovigen; de auteur is een van de leiders van de Founders beweging, die de Southern Baptists in Amerika weer naar hun wortels wil laten terugkeren
 • Schreiner, T.R., and Wright, S.D., (eds.) Believers Baptism, Sign of the New Covenant in Christ (Nashville: B&H Academic, 2006) 364pp.
  Dit lijkt het nieuwe standaardwerk te worden over de theologie van de doop als gelovige. Het hoofdstuk van dr. Steve Wellum over “Baptism and the Relationship Between the Covenants” is met name van belang voor het onderscheid met de gereformeerde theologie waarin de kinderdoop wordt geleerd.

Daarnaast zijn er natuurlijk heel veel boeken waarin de ‘doctrines of grace’ uitgelegd worden of de kern zijn van een systematische theologie. Te denken valt aan de systematische theologische werken van bekende ‘reformed’ theologen, die niet allemaal baptisten zijn of waren. Ik wil in dit verband wijzen op enkele ‘reformed baptist’ auteurs en hun werken:

 • Boyce, J.P., Abstract of Systematic Theology (heruitgave Den Dulk Christian Foundation).
  De heruitgave van dit boek heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de Founders groep binnen de Southern Baptists
 • Grudem, W., Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine (Leicester: IVP, 1994) 1290pp.
  De auteur schrijft vanuit een reformatorisch-theologische visie, is baptist en verdedigt een gematigd charismatisch standpunt
 • Het werk van dr. Don A. Carson moet in dit verband zeker ook worden genoemd.

De Second London Confession of 1689: de geloofsbelijdenis van de Reformed Baptists. Deze is vaker heruitgegeven en inmiddels ook in vele talen vertaald. De belangrijkste uitgaven zijn:

 • Second London Confession of Faith, ‘A Confession of Faith…printed in The Year 1677’ (Facsimile edition), B&R Press, 369 Oxford Street, Auburn, Massachusetts 01501, USA
  De oorspronkelijke editie van 1677 (die in 1689 aanvaard werd)
 • The Baptist Confession of Faith 1689 with Scripture Proofs; updated with Notes by Peter Masters (London: The Wakeman Trust, 1981)
  De heruitgave van Peter Masters, voorganger van de Metropolitan Tabernacle (de gemeente waarvan Spurgeon ook voorganger was)
 • A Faith to Confess – the Baptist Confession of Faith of 1689 – rewritten in modern English (Leeds: Carey Publications Trust, 1975)
  Een gemoderniseerde versie die door velen gebruikt wordt
 • Waldron, S.E. A Modern Exposition of the 1689 Baptist Confession of Faith(Darlington: Evangelical Press, 1989 21995) 490pp.
  Een uitvoerige analyse en uitleg van de geloofsbelijdenis

Reformed Baptist Church Life

 • Clarke, P., Garlington, D., Hulse, E., Kingdon, D., Payne, B., Our Baptist Heritgae – Issues Facing Reformed Baptists Today (Pensacola: Chapel Library, 1993) 117pp.
  Een boekje met een aantal praktische opstellen. Een is van Erroll Hulse over de geschiedenis van de confessie van 1689 en het belang voor vandaag. Een ander belangrijk hoofdstuk is van David Kingdon die aantoont dat baptistengemeenten nooit isolationistisch waren maar met behoud van onafhankelijkheid samenwerkten.
 • Davies, J.K., The Local Church A Living Body (CPD Wales, 2001) 271pp.
  Een handig boekje over de praktijk van het leven als baptistengemeente
 • Poh Boon Sing, The Keys of the Kingdom, A Study on the Biblical Form of Church Government (Seri Kembangan: Good News Enterprise, 1995) 417pp.
  Een uitvoerige en degelijke studie van deze Maleisische Reformed Baptist over de ecclesiologie en de praktijk van reformed baptist gemeenten.
 • Dever, M., 9 Marks of a Healthy Church (Wheaton: Crossway, 2004) 287pp.
  Een inmiddels heel invloedrijk boek ook buiten reformed baptist kringen
 • Dever, M., and Alexander, P., The Deliberate Church – Building your Ministry on the Gospel (Wheaton: Crossway, 2005) 221pp.
  Zie ook hierboven over “9 marks”

Geschiedenis van het Baptisme in Nederland:

De twee klassieke boeken over de geschiedenis van het baptisme in Nederland:

 • Wumkes, G.A., De Opkomst en Vestiging van het Baptisme in Nederland (Sneek: Osinga, 1912) 375pp.
 • Dam, J. van, Geschiedenis van het Baptisme in Nederland (Arnhem: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, 1970) 300pp.

En het recente boek van Prof. O. de Vries:

 • Vries, O.H. de, Gelovig gedoopt, 400 jaar baptisme (Kampen: Kok, 2009) 342 pp.