Lezingen

2017: Reclaim! Herontdekking van het evangelie, Arnhem-Zuid, 17-18 februari

Er zijn problemen met het uploaden van de lezingen. Wij proberen dit op te lossen.

 Bert Boer,   Jack Nugter,  Wietse van der Hoek,  Michael Gorsira

 Yme Horjus: Ik schaam mij het evangelie niet (pdf, audio niet beschikbaar)

Oscar Lohuis

Radicale Godgerichtheid in de liturgie - vragen (2014)

De heerlijkheid van God - vragen (2014)

Radicale Godgerichtheid in de liturgie (aanbidding) (2014)

Verzoening met God (2013)

Sola Gratia in de systematische theologie (2011)

Welvaartsevangelie en de Bijbel (2011)

Afsluitende prediking (2010)

Muziek in de eredienst (2009)

5 Sola's en 9 Marks

Verantwoorde liturgie