Studiedagen

Lezingen van voorgaande studiedagen

Studiedag: EENHEID vs. WAARHEID

5 oktober 2020 in Amerongen

Eenheid en waarheid, hoe verhouden deze twee Bijbelse onderwerpen zich met elkaar. Wanneer mogen we de eenheid laten vallen of moeten we ten alle tijde de eenheid handhaven ondanks dat waarheden misschien in het geding komen.

Lezing Daniël Smink, predikant Baptistengemeente Alphen a/d Rijn

Lezing Maurits Luth, predikant Baptistengemeente Kampen

2019: 4 november Studiedag exegese en hermeneutiek

 Ds. Wietse van der Hoek: Lezing ‘Schriftgezag of Schriftinspiratie’

2018: 8 en 9 juni Conferentie SCHEPPING - HERSCHEPPING

Dag 1: Vrijdag 8 juni 2018

  Henk de Ruiter

  Aad van den Bos

 Kees van Kralingen

 

Dag 2: Zaterdag 9 juni 2018

 Gijs de Bree

 Jan Hoek

 Oscar Lohuis

2017: 31 oktober Radicaal geloof leren leven (Doordenking Reformatie)

2017: Reclaim: Herontdekking van het evangelie

Lezingen per spreker op conferenties voor 2017

Oscar Lohuis

Radicale Godgerichtheid in de liturgie - vragen (2014)

De heerlijkheid van God - vragen (2014)

Radicale Godgerichtheid in de liturgie (aanbidding) (2014)

Verzoening met God (2013)

Sola Gratia in de systematische theologie (2011)

Welvaartsevangelie en de Bijbel (2011)

Afsluitende prediking (2010)

Muziek in de eredienst (2009)

5 Sola's en 9 Marks

Verantwoorde liturgie