Lezingen

Conferentie SCHEPPING - HERSCHEPPING (8,9 juni Apeldoorn)

Lezing: Henk de Ruiter, Hoe kijken we aan tegen de evolutietheorie

Bekijk de presentatie.

2017-10-31: Radicaal Geloof Leren Leven (Herdenking Reformatie)

 Teun van der Leer: Radicale Reformatie - Ideaal en werkelijkheid  https://youtu.be/qUhzE89m3_E

 

Opening van Douwe Visser: https://youtu.be/XbbELw-mTOw

 Yme Horjus: De erfenis van Luther, genadeloos of genadevol: https://youtu.be/U4URKdeIFpw

 Henk Bakker: Geweldsethiek, de olifant in de kerk  https://youtu.be/BRNVxZSRiVE

 Michael Gorsira Het waagstuk aangaan

2017: Reclaim: Herontdekking van het evangelie

Lezingen per spreker

Oscar Lohuis

Radicale Godgerichtheid in de liturgie - vragen (2014)

De heerlijkheid van God - vragen (2014)

Radicale Godgerichtheid in de liturgie (aanbidding) (2014)

Verzoening met God (2013)

Sola Gratia in de systematische theologie (2011)

Welvaartsevangelie en de Bijbel (2011)

Afsluitende prediking (2010)

Muziek in de eredienst (2009)

5 Sola's en 9 Marks

Verantwoorde liturgie