Kenmerken gezonde gemeente

Kenmerken gezonde gemeente

Proclaim wil begin 2018 een aantal (9) publicaties introduceren die binnen gemeenten gebruikt kunnen worden als Bijbelstudie materiaal of voor gemeenteavonden. Dit materiaal wordt momenteel ontwikkeld op basis van het boek “Nine Marks of a Healthy Church”van Mark Dever.

Hieronder volgt een lijst van de 9 hoofdstukken die van groot belang zijn voor een gezonde gemeente:

  1. Schrifverklarende prediking
  2. Bijbelse theologie
  3. Het evangelie
  4. Bekering
  5. Evangelisatie
  6. Lidmaatschap
  7. Tucht
  8. Discipelschap
  9. Leiderschap

Als Proclaim willen wij u helpen bij het introduceren van deze onderwerpen binnen uw gemeente. Mocht u daarvoor belangstelling hebben, kunt u contact met ons opnemen.