Conferentie 17 en 18 april 2009

Lezingen:

Oscar Lohuis & Niek Stam – Muziek in de eredienst: de behoefte aan nieuwe liederen

Download Lezing

Oscar Lohuis Р5 Sola’s and 9 Marks: de praktische toepassing in de gemeente

Download Lezing

Kees van Kralingen – All over the World: bemoedigende berichten op het internationale vlak m.b.t. het Reformed Evangelical gedachtengoed

Download Lezing

Jeroen Bol – Bidden voor een opwekking. De ‘Humble Attempt’ van Jonathan Edwards praktisch toegespitst

Download Lezing

Michael Gorsira – What’s in a name? Het beestje moet een naam hebben

Download Lezing