Conferentie 10 en 11 oktober 2008

Lezingen:

Oscar Lohuis – Telkens als gij samenkomt.. Een pleidooi voor een verantwoorde liturgie

Download Lezing

Kees van Kralingen – Hoe komen mensen tot geloof? Het spanningsveld tussen goddelijke soevereiniteit en menselijke verantwoordelijkheid in bijbels perspectief

Download Lezing

Herman Peppelenbos – Evangelie-gerichte gemeente-opbouw: het alternatief toegepast

Download Lezing

Henk Bakker – Gemeente-opbouw: een evangelie-gericht alternatief

Download Lezing