Conferenties

8 en 9 juni 2018 in Apeldoorn

 

Schepping & Herschepping: Gezond Bijbels Nadenken

Gezonde Gemeenten van Christus onderscheiden zich door een aantal kenmerken. Aan de hand van de discussie "Evolutie of Schepping" willen we samen nadenken over het kenmerk van "Bijbel-verklarende prediking", "Bijbelse visie op God" en "Bijbelse evangelie boodschap". 

Het verschijnen van de boeken van Gijsbert van den Brink, Mart Jan Paul en Jan van Bemmel over schepping en evolutie heeft de aandacht gevestigd op het onderwerp "Theïstische evolutie." We kunnen als gemeenten van Jezus Christus niet meer om de discussie over Theïstisch evolutionisme, of evolutionair creationisme heen. Het debat dat sommige of alle klassieke religieuze leringen over God en de schepping verenigbaar zijn met een deel van, of de gehele wetenschappelijke theorie van de evolutie wordt momenteel prominent gevoerd.

De volgende onderwerpen hopen we te behandelen (b.l.e.w.):

  • Hoe kijken we aan tegen de evolutietheorie; hoe verhouden schepping en evolutie zich tot elkaar? Wat zijn waarheidselementen in de evolutietheorie? Wat zijn de zwaktes?
  • De theologische vragen rondom Adam en Eva; waren zij het eerste mensenpaar? Waren het lijden en het kwaad er al voordat Adam en Eva zondigden? Zijn Adam en Eva een imaginair echtpaar dat model staat voor hoe het met de mensen voor Gods aangezicht vergaat? Welke plaats hebben deze vragen en de antwoorden daarop in een Bijbelse theologie en het evangelie?
  • De leer van de erfzonde; Is die erfzonde een bedenksel van Augustinus? Is de menselijke schuld ons niet aan te rekenen, omdat Adam en Eva in de fout zijn gegaan? Kunnen wij er wat aan doen dat zij gezondigd hebben? De vragen rondom de eerste Adam en de tweede Adam.
  • Is de aarde afgeschreven? Wat bedoelt de Schrift met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Is de hemel de toekomstige woonplaats van de mens of heeft die mens plek op de nieuwe aarde? Hoe lezen wij 2Petrus 3 en Openbaring 21? Wat betekent: ‘de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden’. (2Petrus 3:10)
  • De christelijke hoop. God volvoert zijn plan van schepping tot herschepping. Een Bijbels geluid over de eschatologie.

 

 

Najaar 2018 Workshop: 1e kenmerk gezonde gemeente: Bijbel-verklarende prediking (Expository Preaching), Hoe doe je dat?