Studiedag 6 maart 2023 Amerongen: TRANSGENDER

Studiedag 6 maart 2023 Amerongen: TRANSGENDER

‘Kantelpunt in de transgender acceptatie binnen kerkelijk Nederland’

Van harte welkom op de studie en ontmoetingsdag van de stichting Proclaim. Onze stichting staat een voortdurende bezinning voor op de krachtige verkondiging van het Evangelie in de context van de 21e eeuw. Daarom organiseren wij studiedagen voor voorgangers, oudsten en studenten om deze missie gestalte te geven.

Op maandag 6 maart organiseren wij bij Hebron Missie in Amerongen een studiedag met als thema ‘Kantelpunt in de transgender acceptatie binnen kerkelijk Nederland’. Het programma is als volgt:

– 09.30 uur      Inloop en ontvangst met koffie en thee

– 10.00 uur      Opening en samenzang

– 10.30 uur      Lezing 1:  ‘Bijbels mensbeeld: Holistisch of dualistisch? Kan een ziel in een verkeerd lichaam terecht komen?’   Dr. M. Klaassen

– 11.15 uur      pauze

– 11.30 uur      Lezing 2:  ‘Bijbels genderbeeld: De verhouding tussen geslacht, gender, genderrol en gender verbuiging. Hoe spreekt de Bijbel over transgender?’   Dr. B.A. Zuiddam

– 12.15 uur      Plenaire vragen n.a.v. lezingen.

– 12.30 uur      Lunch

– 13.15 uur      Inleiding en gesprek n.a.v. pastorale casus Ds. H. de Ruiter

– 14.15 uur      Plenair nagesprek

– 14.45 uur      Afsluiting

– 15.00 uur      Einde

Opgave voor deze dag:          anne.horjus@gmail.com       (verplicht)

Kosten  (inclusief lunch):        € 25,00

Graag vooraf overmaken op rekeningnummer: NL06 RABO 0110 7560 02  t.n.v. Sola 5

Adres:  Hebron Missie,  Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen

Van harte welkom!

Sola 5 Baptisten: Bijbels-calvinistisch maar niet hyper-calvinistisch!

Sola 5 Baptisten: Bijbels-calvinistisch maar niet hyper-calvinistisch!

Recent is in de media aandacht gekomen voor de opvattingen van br. Ary Geelhoed die de evangelische beweging waarschuwt voor de invloed van het nieuwe calvinisme (new calvinism zoals het in de Engelstalige wereld is genoemd). Vertegenwoordigers van dit nieuwe calvinisme zijn o.a. John Piper, Tim Keller, John MacArthur en andere bekende Amerikaanse voorgangers. In Nederland ziet br. Geelhoed onze beweging van de Sola 5 Baptisten als voorbeeld. Zijn belangrijkste bezwaren tegen dit nieuwe calvinisme zijn o.a. dat het inboet aan geestelijke kracht met name in de verkondiging van het evangelie. Daarin zou de verkiezingsleer domineren en zou het niet mogelijk zijn om de liefde en genade van Christus aan alle mensen aan te bieden. Geloofszekerheid zou niet mogelijk zijn vanwege onzekerheid over je verkiezing. Omdat wij als Sola 5 Baptisten met name worden genoemd, willen we hierop kort reageren.

Lees meer