Van conferenties naar studiedagen

Beste bezoeker(s) van Proclaim,

De afgelopen jaren hebben wij als stichting regelmatig conferenties gehouden voor een breed publiek. Onze ervaringen waren positief wanneer we het hebben over de inhoud en de reacties op de inhoud.

Echter, ons doelgroep bleek te breed te zijn. Voor leidinggevenden in de gemeente schoten we te kort en voor gemeente bezoekers was het regelmatig te veel.

Dit heeft ons doen reflecteren op de situatie en we hebben als bestuur besloten dat we met ingang van najaar 2019 wij ons nadrukkelijker bezig zullen houden met datgene wat onze naam weergeeft: Proclaim. Primair zullen wij ons richten op leidingevenden in de gemeenten die met regelmaat het woord verkondigen (voorgangers en oudsten).

Wij danken een ieder die ons de afgelopen jaren hebben gesteund.

Bestuur Stichting Proclaim.

 

Sola 5 Baptisten: Bijbels-calvinistisch maar niet hyper-calvinistisch!

Sola 5 Baptisten: Bijbels-calvinistisch maar niet hyper-calvinistisch!

Recent is in de media aandacht gekomen voor de opvattingen van br. Ary Geelhoed die de evangelische beweging waarschuwt voor de invloed van het nieuwe calvinisme (new calvinism zoals het in de Engelstalige wereld is genoemd). Vertegenwoordigers van dit nieuwe calvinisme zijn o.a. John Piper, Tim Keller, John MacArthur en andere bekende Amerikaanse voorgangers. In Nederland ziet br. Geelhoed onze beweging van de Sola 5 Baptisten als voorbeeld. Zijn belangrijkste bezwaren tegen dit nieuwe calvinisme zijn o.a. dat het inboet aan geestelijke kracht met name in de verkondiging van het evangelie. Daarin zou de verkiezingsleer domineren en zou het niet mogelijk zijn om de liefde en genade van Christus aan alle mensen aan te bieden. Geloofszekerheid zou niet mogelijk zijn vanwege onzekerheid over je verkiezing. Omdat wij als Sola 5 Baptisten met name worden genoemd, willen we hierop kort reageren.

Lees meer