• Sola Scriptura

  Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid - 2 Tim 3:16

  Sola Scriptura
 • Sola fide

  Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet - Rom. 3:28

  Sola fide
 • Sola Gratia

  Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God - Ef. 2:8

  Sola Gratia
 • Soli Deo Gloria

  Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen - Rom. 11:36

  Soli Deo Gloria
 • Solus Christus

  In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade - Ef. 1:7

  Solus Christus

Laatste nieuws

Studiedag maandag 14 november: Getuigen in de cultuur van de 21e eeuw

Studiedag maandag 14 november: Getuigen in de cultuur van de 21e eeuw

Van harte welkom op de studie en ontmoetingsdag van de stichting Proclaim. Onze stichting staat een voortdurende bezinning voor op de krachtige verkondiging van het […]

Lees meer

Van conferenties naar studiedagen

Beste bezoeker(s) van Proclaim, De afgelopen jaren hebben wij als stichting regelmatig conferenties gehouden voor een breed publiek. Onze ervaringen waren positief wanneer we het […]

Lees meer
Kenmerken gezonde gemeente

Kenmerken gezonde gemeente

Proclaim wil begin 2018 een aantal (9) publicaties introduceren die binnen gemeenten gebruikt kunnen worden als Bijbelstudie materiaal of voor gemeenteavonden. Dit materiaal wordt momenteel […]

Lees meer